Celebració del Ple Municipal extraordinari el pròxim 10 de febrer de 2020

2020 02 07 Extraordinari vies verdesEl dilluns, 10 de febrer, a les 19 h se celebra el Ple extraordinari que tractarà la preceptiva l'aprovació dels projectes d'obra local ordinària per a poder accedir a la convocatòria de subvencions FEDER referent al projecte de Vies Verdes, atès el termini que ha fixat el Consorci de Vies Verdes per presentar els diferents projectes. El Consorci de Vies Verdes és l'administració encarregada de gestionar el projecte de les Vies Verdes de tots els municipis que hi participen.

 

Podeu trobar l'ordre del dia en el corresponent decret. L'ordre del dia és el següent:

  1. Justificació de la urgència del Ple extraordinari de data 10/02/2020
  2. Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària del tram 1 de Cassà de la Selva de la Via Verda Intermunicipal Onyar-Verneda
  3. Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària dels trams 2, 3, 4 i 5 de Cassà de la Selva de la Via Verda Intermunicipal Onyar-Verneda