Millores a la xarxa d’aigua de Cassà de la Selva per detectar fuites i reparar avaries de forma més ràpida

AqualiaAqualia inicia els treballs de sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable que dividirà la xarxa en quatre sectors i permetrà una gestió més eficient de les pèrdues d’aigua.

 

Aqualia, l’empresa concessionària de la gestió de l’abastament d’aigua potable de Cassà de la Selva,  ha començat els treballs de la primera fase de sectorització de la xarxa. Es tracta de dividir la xarxa en quatre sectors aïllats per poder analitzar-los per separat i així facilitar la identificació de problemes, millorant la rapidesa amb l'aplicació de les mesures correctores pertinents.

Per executar la primera fase d’aquests treballs, Aqualia ha estudiat en profunditat els més de 68 km que té la xarxa d’aigua potable del municipi. Ha dissenyat la divisió de tot l’abatiment en sectors, mitjançant la instal·lació de noves vàlvules de tall o el tancament d’existents. També és col·locaran comptadors generals en cadascun dels sectors per poder conèixer en cada moment el cabal i pressió que entra als sectors i analitzar si existeixen pèrdues d’aigua o avaries.

La sectorització de la xarxa permetrà una gestió més eficient i ràpida de les pèrdues d’aigua, ja que les dades de l’estat de la xarxa arribaran de forma constant i immediata al centre de telecontrol de les instal·lacions i s’establiran les prioritats d’actuació dels operaris per reduir la pèrdua d'aigua.

Els treballs d’aquesta primera fase que ara s’executa tenen un cost de 43.566€ i que estan consensuats amb l’Ajuntament, emmarcats en del Pla d'Inversions que desenvolupa l'empresa.