Actuacions al carrer de la Sínia i plantacions d'arbrat