Cassà formarà part del projecte ePLANET H2020

Alliance for Energy Transition scaledEPLANET H2020 és un projecte centrat en facilitar l'adopció d'accions coordinades de transició energètica per part del sector públic europeu. El projecte té com a objectiu el desplegament d'un marc digital comú per compartir informació harmonitzada sobre la transició energètica.

Les plataformes actuals que fan servir les autoritats locals de la UE per gestionar la transició energètica són heterogènies, la qual cosa comporta una pèrdua d'informació i dificultats per compartir dades i implicar les comunitats. 

Amb aquest projecte es compartiran les dades de consums però també d'instal·lacions fotovoltaiques i altres instal·lacions que produeixin energies renovables i permetrà fer consultes sobre transició energètica a nivell europeu.

Gràcies a ePLANET, serà més fàcil per al sector públic desplegar accions coordinades relacionades amb la transició energètica. El projecte utilitzarà les eines més innovadores d’intel·ligència artificial i big data juntament amb una co-governança per a impulsar la transició energètica a nivell municipal. D’altra banda, també servirà per a fomentar la digitalització de la informació energètica que actualment està dispersa en diferents fonts com, per exemple, les mesures de transició energètica i els Plans d’Energia Sostenible i d’Acció Climàtica (PAES i PAESC). D’aquesta manera, s’aconseguirà un ecosistema d’informació i eines per tal de donar suport als òrgans i autoritats en transició energètica.