El permís per fer una foguera de Sant Joan es pot demanar fins al 10 de juny

2023 06 01 autoritzacions fogueres Les entitats, associacions i particulars que tinguin previst celebrar la revetlla de Sant Joan i Sant Pere amb la foguera tradicional han de sol·licitar-ne el permís fins el dia 10 de juny, via telemàtica, a l'Ajuntament de Cassà. Els sol·licitants hauran de complir els requisits de distància respecte dels edificis, cotxes i línies elèctriques, i caldrà cremar el material adequat, sobretot fusta.


Aquestes són les recomanacions:
- Les fogueres s'hauran de realitzar a una distància mínima de 50 metres de massa forestal i amb el terra net de vegetació.
-Permanentment vigilat com a mínim per 3 persones.
-L'horari serà de les 22.00 fins la 01.00 de l'endemà
-S'hauran de disposar de mitjans d'extinció per apagar-la.
-Només es podran cremar restes vegetals
-Les autoritzacions d'encendre foc les haurà de dur sempre a sobre el responsable mentre duri l'activitat.

La sol·licitud es pot presentar fins al 10 de juny, al registre d'entrada. Aquí trobareu el document per fer la sol·licitud