BAN per l'estat d'emergència per sequera a Cassà de la Selva

BANEl Govern de la Generalitat, a través de la Comissió Interdepartamental de Sequera, va abordar el dijous dia 1 de febrer, l'entrada en la fase d'emergència hidrològica del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, per les unitats d’explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, que inclou 202 municipis de les conques internes, amb sis milions d'habitants, un cop s’ha situat per sota del 16% de reserves hídriques, tal com estableix el pla.

Aquesta mesura va entrar en vigor el divendres dia 2, un cop es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i implica una reducció de l'ús de l'aigua en determinats usos.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera fixa en l'escenari d'emergència una limitació de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. Aquesta xifra inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres.

Pel que fa al consum que s'ha de fer a les llars, es recomana que aquest se situï al voltant dels 90 litres per habitant i dia. La resta de mesures relatives a l'escenari d'emergència en altres usos (industrials, agrícoles, ramaders, lúdics i municipals) venen marcades pel decret.

Es posa en coneixement de la població de Cassa de la Selva que les mesures a adoptar son les següents:

Amb caràcter general, les persones titulars d’aprofitaments d’aigua han de reduir els seus consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat:

Una reducció del 80% en el reg agrícola (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic); la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%; la reducció del 25% dels consums d’aigua pels usos industrials;  la prohibició dels usos recreatius que impliquin el reg; i la reducció del 25% en altres usos recreatius.

En tots aquests casos, les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’una estació depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.

Pel que fa a les activitats ramaderes, quan es posi en risc el benestar animal, i amb la finalitat de garantir-lo davant la reducció de consums dels usos ramaders de l’aigua, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia no expedirà les autoritzacions d’entrada d’animals a noves explotacions ramaderes ni per l’ampliació de les existents.

També suspendrà el funcionament de les noves explotacions o l’ampliació de les existents mentre no es garanteixi la disponibilitat d’aigua per garantir el benestar animal.

Resta prohibit l’ús de l’aigua per a reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics, si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. El reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació. S’ha d’indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

El reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l’esport federat, es podrà realitzar amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. S’han d’aplicar mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, per tal d’aconseguir estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg. El reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació. S’ha d’indicar l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic d’aigua, amb l’excepció d’aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d’extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d’aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte:

 • El reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Aquestes piscines han de disposar d’un sistema de recirculació de l’aigua i el reompliment parcial ha de ser en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. S’han d’aplicar mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, per tal d’aconseguir estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina. En el cas de les piscines descobertes, s’ha de procedir al tancament total de les dutxes.
 • L’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • L’ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • L’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Es prohibeix la neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte que es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.

Es prohibeix a realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Per aquests motiu, l’ajuntament de Cassà de la Selva ha pres també les següents mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua:

 • Supressió del reg de parcs, jardins i horts urbans.
 • S’ha deixat d’utilitzar aigua potable per les tasques de neteja viària.
 • S’han reduït les pressions i temps de les dutxes, i la eliminació del reg dels camps de futbol.
 • Es preveu la construcció d’un nou vas d’expansió per reutilitzar l’aigua de la piscina coberta. No s’ha buidat l’aigua de la piscina d’estiu per poder reutilitzar tota l’aigua.
 • Enguany no plantarem nous arbres a la via pública davant la impossibilitat de poder-los regar.
 • Conjuntament amb l’empresa concessionària del servei d’aigua, Aqualia, informarem a particulars i empreses amb majors consums per tal que prenguin mesures per reduir-los.
 • S’han realitzat diversos projectes per la renovació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua i la construcció de noves captacions d’aigua.
 • L’Ajuntament de Cassà de la Selva, a partir de l’aprovació del propi reglament de sequera, podrà establir limitacions o prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Robert Mundet Anglada

Alcalde accidental

Cassà de la Selva, 8 de febrer de 2024

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H