Subvencions per als restauradors/es amb llicencia per a terrasses

Subvencions terrassesAquesta primera quinzena del mes de febrer, s’obrirà el període perquè els restauradors/es que disposin d’una llicència per a terrasses, puguin demanar una subvenció.

Aquesta subvenció, que estarà dins de les subvencions per a la reactivació del comerç local del pressupost d’aquest 2021, cobrirà com a màxim, l’import que els establiments van pagar l’any 2020 per a la instal·lació de terrasses.

Els establiment que vulguin demanar-la han de complir els següents requisits:

  • Disposar d’autorització municipal per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules i cadires amb finalitat lucrativa l’any 2020.
  • Estar al corrent de pagament de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules i cadires amb finalitat lucrativa l’any 2020.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’Administracions, i amb la Seguretat Social.

En aquest enllaç es pot descarregar el model de sol·licitud, que s’ha d’adjuntar a la instància genèrica.   El termini per presentar les sol·licituds serà de l’1 de febrer al 14 de febrer de 2021, ambdós inclosos.