El permís per fer una foguera de Sant Joan s'ha de demanar fins divendres 18 de juny

Les entitfoc encesaats, associacions i particulars que tinguin previst celebrar la revetlla de Sant Joan i Sant Pere amb la foguera tradicional han de sol·licitar-ne el permís fins el dia 18 de juny, via telemàtica, a l'Ajuntament de Cassà. Els sol·licitants hauran de complir els requisits de distància respecte dels edificis, cotxes i línies elèctriques, i caldrà cremar el material adequat, sobretot fusta.

Aquestes són les recomanacions:

- Les fogueres s'hauran de realitzar a una distància mínima de 50 metres de massa forestal i amb el terra net de vegetació.

-Permanentment vigilat com a mínim per 3 persones.

-L'horari serà de les 22.00 fins la 01.00 de l'endemà

-S'hauran de disposar de mitjans d'extinció per apagar-la.

-Només es podran cremar restes vegetals

-Les autoritzacions d'encendre foc les haurà de dur sempre a sobre el responsable mentre duri l'activitat.

Les fogueres estan permeses amb autorització municipal sempre que s’evitin aglomeracions en els espais de visualització i es mantinguin les distàncies de seguretat: 1,5 m de distància interpersonal i 2 m entre grups de persones. Es recomana autoritzar només foguerons per evitar un nombre elevat de persones. Si es preveuen espais de visualització, cal seguir les limitacions d’aforament.

Podeu trobar la normativa completa aquí: Normativa de protecció civil

La sol·licitud es pot presentar fins divendres, 18 de juny. Aquí trobareu el document per fer la sol·licitud: Sol.licitud_autorització_encendre_foc.pdf