Nova ordenança que regula l'ús dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal

Nova ordenança per patinets i VMPL'equip de govern juntament amb una comissió d'experts ha redactat una ordenança que reguli l'ús dels cicles i vehicles de mobilitat personal, VMP.

Amb aquesta ordenança es pretén donar un marc legal i ordenar la mobilitat per fer que la circulació sigui més segura.

A l'ordenança es contemplen els diferents tipus de vehicles, des de patinets sense motor a vehicles destinats a persones amb mobilitat reduida que utilitzen vehicles motoritzats i ordena la circulació en les diferents vies i espais del municipi. A més també es regulen la velocitat en els diferents tipus de vies o l'edat mínima de conducció autònoma que va des dels 10 anys amb els cicles o els VMP sense motor o els 16 anys per portar vehicles de mobilitat personal amb motor.

Referent a l'ús del casc, es planteja l'obligatorietat en 3 casos:

  • Ciclistes, quan siguin menors de 16 anys.
  • Persones usuàries de VMP sense motor, quan siguin menors de 16 anys.
  • Persones usuàries de VMP amb motor.

Adjuntem l'enllaç al text de l'ordenança, que estarà en exposició pública i es preveu que es podrà aprovar definitivament en el proper ple, el darrer dijous de juliol. Després de la seva aprovació, hi haurà un temps de divulgació i pedagogia de la nova normativa abans d'aplicar sancions.

Podeu veure la normativa completa aquí: Ordenança Municipal sobre la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal.