Calendari del contribuent d’aquest 2014

L’Ajuntament ha repartit a les llars del municipi un díptic amb el calendari del contribuent corresponent a aquest any.

Així, dels impostos i taxes cal remarcar el descens del tipus impositiu de l'IBI (contribució) a favor dels immobles residencials amb menor valor cadastral (ara serà del 0,730%), si bé, l'Estat imposa un any més la congelació del tipus (0,811%)  per a la resta d'immobles. Per altra banda, cal destacar el descens de la taxa d'entrada de vehicles ,i també la desaparició de la bonificació en la taxa de recollida d'escombraries de la que gaudien els que van assistir al seu dia a les jornades de sensibilització pel reciclatge de residus, la qual se substitueix per una altra bonificació a favor dels usuaris que facin ús de la deixalleria municipal un mínim de 6 cops l'any, si bé aquesta bonificació es veurà reflectida en el rebut de 2015. Podeu consultar el calendari del contribuent en aquest mateix web a l’apartat de l’àrea de recaptació.