Inici del cobrament de les taxes de 2014

Entre el dia 3 de març i 5 de maig s’inicia el cobrament de les taxes de 2014 corresponents a Clavegueram i Recollida d'Escombraries pels contribuents que les paguen directament a l'Ajuntament.

A més, també es cobrarà la taxa de Cementiri per a tots els contribuents. Cal recordar que les persones que ho tinguin domiciliat, el càrrec al compte tindrà lloc l'últim dia del període de cobrament, el 5 de maig, (tret de que hagin demanat expressament i per escrit que se'ls passi el primer dia, amb la bonificació del 2%). Per això, s'exposen públicament els padrons de rebuts als efectes d'examinar-los i reclamar el que calgui, així com, l'anunci de cobrança pertinent.