Període de cobrament de l’impost sobre vehicles i de l’IBI

2014-03-26-cobrament-impostos

Entre el dia 1 d'abril i 2 de juny es posaran al cobrament la taxa per guals i entrades, així com de l'impost sobre vehicles, any 2014. A l'últim dia es carregaran en compte els rebuts domiciliats.


A més, entre el 22 d'abril i el 23 de juny també es cobrarà l'IBI urbana i rústica (contribució) als contribuents que no ho tinguin domiciliat. Pel que fa als rebuts domiciliats, aquests es parteixen en quatre fraccions que es carregaran en compte al llarg de 2014, en les quatre dates que es detallen en el calendari del contribuent. Podeu fer la consulta detallada clicant aquí.