Ni estigma ni discriminació, lema del Dia Mundial del Sida 2019

L'Ajuntament de Cassà s’ha adherit al manifest conjunt que diverses institucions i entitats han redactat per lluitar contra aquesta malaltia. Enguany el lema és “Ni estigma ni discriminació!


Des de l’any 1987, l’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món per recordar a la societat que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta enfront del VIH.  

Cal que tots treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, diagnosticar-les tant aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar la transmissió.

A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, per una banda, el desplegament d’instruments com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, un pla ampli, sostenible i avaluable que engloba els objectius i actuacions en un marc de col·laboració intersectorial i com l’Acord Nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat que insta a la creació del Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH; i per l’altra, ha facilitat la planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.

Cal continuar en aquest camí de l’esforç conjunt de les administracions, del teixit associatiu, de les societats científiques i de la societat en general per a la prevenció de la infecció amb tots els elements i les eines disponibles en aquests moments: l’educació, la sensibilització, la inclusió, el respecte a qualsevol mena de diversitat, l’empoderament, el diagnòstic precoç, el tractament com a prevenció, la profilaxi prèvia a l’exposició i l’atenció a la cronicitat.

La lluita contra l’estigma i la discriminació cap a les persones amb VIH és responsabilitat d’una societat compromesa amb els drets humans ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut, produeixen desigualtats en l’accés a serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l’habitatge entre d’altres. El Pacte Social ha de constituir les bases de l’estratègia per a la resolució d’aquesta vulneració de drets.

Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en què els avenços científics i socials han millorat la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH però també per recordar que cada any es produeixen noves infeccions i que malauradament no es disposa d’un tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents importants reptes que hem d’encarar plegats i avui és un dia immillorable per afegir-nos-hi.