Nova senyalització per fer els Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) més visibles

2016-7 senyalDEAAquesta setmana s'han instal·lat noves senyals a la via pública per indicar la localització dels Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) del poble. A Cassà concretament tenim 3 DEA fixos que es troben a la zona esportiva (al costat del Pavelló Triple), al Pavelló Polivalent i a la plaça de la Coma, a banda dels 2 DEA mòbils que té la Policia Local.

Els DEA són uns aparells que poden fer front a aturades cardíaques de forma imminent. Per utilitzar-los no fa falta tenir cap títol ja que el seu funcionament està ben detallat a les instruccions. La instal·lació de la senyalització i dels aparells va a càrrec de Dipsalut.