Nova rampa d’accés a l’aparcament del carrer Hospital

S'estan acabant les obres de construcció d'una rampa d'accés a l'aparcament del carrer de l'Hospital des del carrer del Suro, ja que és un aparcament públic molt freqüentat per la proximitat amb l'escola Puig d'Arques.

Actualment tenia l’entrada i la sortida pel mateix punt, fet que obligava als vehicles que sortien, a anar cap al carrer Baixada de la piscina i passeig Ferrocarril, per tornar la majoria cap al centre del poble. Per evitar fer aquesta volta innecessària i per treure volum de trànsit als carrers esmentats, s'ha construït la rampa de sortida de l'aparcament que comunica aquest amb el carrer del Suro, que condueix directament a la Rambla Onze de Setembre.
La rampa s'ha fet ocupant dos aparcament que hi ha entre la filera d'arbres paral·lela al carrer del Suro i s'ha acabat amb formigó raspallat.
Les obres les està fent l'empresa Freixas i Freixas, SL. Actualment queden pendents alguns detalls dels laterals i de senyalització. Es preveu obrir el pas quan es pugui entrar a l'aparcament un cop acabades les obres d'ampliació de la vorera del carrer Hospital.