Millores d'accessibilitat al poble

Aquesta setmana s'ha arreglat la vorera del carrer Ample en cantonada amb la Rambla Onze de Setembre per millorar l'accessibilitat. El retoc que s'ha fet ha consistit en rebaixar la vorera de davant del pas de vianants. 

Des de l'any passat que s'està treballant en adaptar diferents voreres del poble a partir d'un pla d'accesibilitat. Gràcies a aquesta actuació, des de dia d'avui ja es pot anar des de la Rambla Onze de Setembre a la Plaça de la Coma en un circuit accessible, tant des del carrer Ample com des del carrer Esport.