Pressupostos participatius: Fes la teva proposta!

Què decidim?
Iniciem la cinquena edició dels pressupostos participatius de Cassà de la Selva, un procés de participació que permetrà decidir el destí de 60.000 € del pressupost municipal d’inversions de l’any 2020.


Qui pot presentar propostes?
Tothom. Totes les persones que viviu, treballeu i/o teniu algun vincle amb Cassà de la Selva podeu presentar propostes individualment, en grup (amistats, familiars, etc.) o com a entitat, fins al 29 de març. 


Com presentar les propostes?
1. A través del web del procés: participa.cassa.cat
2. Omplint la butlleta adjunta i dipositant-la a les urnes que trobareu als punts següents:
• Ajuntament de Cassà de la Selva (entrada de l'edifici de Can Nadal)
• Punt d’Informació del Centre Cultural Sala Galà
• Piscina coberta (recepció)

IMPORTANT: A cada butlleta física o qüestionari fet a través d’Internet només pot haver-hi una proposta. Si voleu fer més d’una proposta caldrà emplenar tants qüestionaris en línia o butlletes físiques com propostes es vulguin fer. Podeu trobar més butlletes de propostes al costat de les urnes.

Quin tipus de propostes es poden fer?
Podeu fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que considereu necessària per al municipi. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple;
• La creació, reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal.
• La millora d’espais públics (zones verdes, parcs, places, carrers, vials, enllumenat, senyalització, accessibilitat, clavegueram, etc.).
• L’adquisició de mobiliari urbà, béns materials, i tecnologies d’ús públic (fonts, bancs, papereres,  jocs infantils, material informàtic i/o tecnològic, etc.).