Taller participatiu per conèixer les valoracions finals del pla de mobilitat

Pla de mobilitatDemà es farà el taller participatiu per conèixer les valoracions finals del pla de mobilitat i debatre-les entre tots els assistents. 


L’objectiu del pla de mobilitat urbana de Cassà de la Selva, que es va iniciar el 2019, és que sigui una eina bàsica a l’hora de planificar de manera integrada el transport dins el municipi. El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del Pla de Mobilitat contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic del municipi. L’objectiu del pla de mobilitat urbana de Cassà de la Selva, que es va iniciar el 2019, és que sigui una eina bàsica a l’hora de planificar de manera integrada el transport dins el municipi. El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del Pla de Mobilitat contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic del municipi.

Aquest pla, es va iniciar amb una diagnosi per conèixer la mobilitat a peu, en vehicle i en bicicleta. Hem conegut  l'estat dels carrers, de les voreres i dels aparcaments i un cop finalitzat, ens indicarà com s’ha de millorar de cara un futur, posant èmfasi en la seguretat de la circulació tant a peu com en la mobilitat rodada.

Es van realitzar diferents tallers participatius separats dels diversos àmbits del pla de mobilitat. En aquests tallers els veïns del municipi, van proposar diferents millores, i es van debatre entre tots els assistents. 

El taller participatiu de demà és per donar a conèixer les valoracions finals de l'estudi, i que l'ajuntament tingui una eina més a l'hora de planificar canvis de mobilitat en el municipi i per garantir la seguretat als vianants i a tots els altres usuaris de la via pública.