• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

Cassà de la Selva, igual que la resta de municipis que tenen delegada la recaptació a Xaloc, estan suspenent els terminis de pagament de tributs, tant de temps com duri l’estat d’alarma. Així doncs, el període de pagament en voluntària fins a dia d'avui (16 d'abril)  s'han endarrerit 45 dies. També han quedat suspesos els terminis de recaptació en executiva, així com els interessos que poguessin generar-se.

Des de l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva i el GREC (Grup de Recerca i Estudis Cassanencs) us proposem que aquests dies de confinament ho aprofiteu per conèixer una mica més de la història del nostre poble.

Des de la publicació d'avui en el BOE,  es prorroga l’estat d’alarma fins al 26 d’abril en els termes que establia el Reial Decret 463/2020 de març i comunicat pel Consell de Ministres del passat 7 d’abril.