• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

2018 8 masrispaL’Ajuntament recuperarà dos pous d’aigua situats a la zona de Mas Rispa per tal que el municipi sigui menys dependent de l’aigua que arriba del Ter i garantir aquest recurs en casos de sequera.

2018 8 vehicleselectricsCassà disposa, per primera vegada, d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i un altre per a bicicletes elèctriques, tots dos en funcionament des d’avui. El primer es troba a la rambla Onze de Setembre a l’alçada del parc del Carrilet, davant de l’Ajuntament, i el segon s’ubica també al parc del Carrilet, a l’edifici de l’Estació, per on passen tots els ciclistes de les Vies Verdes.

2018 7 mosquittigreL'Ajuntament va activar el mes de juny el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre gestionat des de Dipsalut, l'organisme autònom de la Diputació de Girona que s'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en salut pública. 

2018 7 consumelectricL’Ajuntament estalviarà 12.144 euros anuals en despeses de subministrament elèctric respecte al que pagava fins ara. Això ha estat possible gràcies a la instal·lació d’un software de monitorització (DEXCell) que controla via internet cada 15 minuts el consum real d’electricitat a tots els edificis municipals i que ha permès detectar una sèrie de consums innecessaris en determinats moments del dia. Els resultats d’aquest control han permès saber la potència real consumida i s’ha pogut reduir la potència contractada i deixar de pagar una part fixa de la factura.