• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

  Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya. Noves preguntes o modificacions d'anteriors en blau. Versió 1 d'abril. 

 

 

 

  Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. 
 01/04/2020 15:00 h

 

 

  Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. 
Versió 3a 30/03/2020 15:00 h

 

 

  Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 o modificacions de les anteriors, versió 30 de març.