Consell d’infants municipal

El Consell d’Infants Municipal (CIM) és un òrgan de participació ciutadana i política que permet que les nenes i els nens de 5è i 6è de primària del municipi puguin col·laborar activament en la construcció, el desenvolupament i la millora d’aquest.