Oficina municipal d'escolarització (OME)

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és el servei municipal d'informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària del poble sostinguts amb fons públics. Podeu adreçar-vos a l'OME per diferents qüestions:

  • Obtenir informació i orientació de tota l’oferta educativa i formativa de Cassà de la Selva i de l’entorn.
  • Informar del procediment i de la documentació necessària per a  preinscripcions escolars dels infants d’educació infantil, primària i secundària.
  • Obtenir informació del que s'ha de fer per sol·licitar una plaça en un centre educatiu de 0 a 16 anys.
  • Conèixer els criteris dels barems a l'hora de l'assignació de places.
  • Guiar les famílies al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització.

Aquí trobareu la guia sobre la tramitació de la preinscripció escolar.

Per tal de poder començar a preparar el període oficial de preinscripcions escolars pel curs 2023-2024 , que es desenvoluparà el proper mes de març pel segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, us informem de les jornades de portes obertes i activitats alternatives que han organitzat els centres educatius del municipi.

OFERTES I LLISTES DE SOL·LICITUDS DE PLACES DELS CENTRES EDUCATIUS