Servei de logopèdia

El Servei Municipal de Logopèdia se centra a cobrir les necessitats específiques de les tres escoles de Cassà de la Selva (Aldric, Puig d’Arques i La Salle) pel que fa a l’atenció i al tractament especialitzat dels trastorns més comuns del llenguatge oral.

Poden beneficiar-se del servei tots els infants del segon cicle d’educació infantil i de primària (3 a 12 anys) d’aquestes escoles que necessitin una avaluació i intervenció per les dificultats de comunicació o de les funcions associades. Se’ls farà una avaluació i seran atesos aquells infants que siguin derivats per les escoles (pel/per la tutor/a o mestre/a d’Educació Especial), amb el consentiment dels pares, mares o tutors, i que no estiguin rebent cap altre tipus d’atenció de logopèdia. L’atenció serà periòdica i es realitzarà en grup o individualment a les mateixes instal·lacions de cada centre escolar.