PTT d'Auxiliar e Vivers i Jardins

El PTT (Pla de Transició al Treball) és un programa que proporciona formació en un àmbit professional a joves, d'entre 16 i 21 anys que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Consta d'assessorament i pla d'atenció personalitzat, orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa, iniciació en una professió de manera pràctica i un primer contacte amb el món laboral.

La finalitat del programa és proporcionar als joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Ha de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per tal d'accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

El Departament d'Educació i els ajuntaments de Cassà de la Selva i de Llagostera col·laboraran per tal de poder desenvolupar aquest curs conjuntament.

Aquest és el calendari per les preinscripcions.

end faq