Taller orquestra

El servei del taller orquestra és un grup d'ajuda mútua que va dirigit a aquelles dones que tenen algun problema d'aïllament social, manca de recursos personals i/o trastorn mental. L'objectiu del taller és aportar qualitat de vida a les dones del grup de treball, així com estratègies per afrontar la vida quotidiana, guanyar autonomia i evitar possibles recaigudes. 

 

LES ACCIONS

1. Espai grupal. A través de diverses activitats d'interès per a les participants es treballa el suport emocional i personal. 

2. Treball amb famílies. Oferir a les famílies un punt de recolzament. 

3. Grup terapèutic. Intervenció integral a través del treball amb equip.

4. Treball amb la comunitat. Sensibilitzar a la població sobre la malaltia mental i les situacions de risc i exclusió social, evitant els prejudicis i l'estigmatització d'aquesta realitat. 

 

Les usuàries d'aquest taller són derivades des dels serveis socials d'atenció primària, el centre d'atenció primària o la xarxa de salut mental.