Formació municipal

El llibret de formació municipal reuneix en un sol document l’oferta formativa del municipi per a cada curs escolar, és a dir, les possibilitats educatives i formatives a les diverses etapes i àmbits de la vida. D’aquesta manera, es vol facilitar la informació i la difusió de tota la formació organitzada i impulsada per l’Ajuntament i donar sentit i coherència a l’oferta educativa del municipi.