Residus

El problema dels residus al món és preocupant. Hi ha moltes coses que se’ns escapen de les mans perquè no tenim els coneixements o la suficient llibertat per aconseguir actuar de manera racional per contribuir en la millora del medi ambient, o bé perquè suposen un esforç que no podem assumir.

També hi ha petites coses a fer que poden marcar la diferència, i les actuacions sobre la producció de residus són algunes de les accions que possibiliten millorar el planeta amb un esforç mínim. La participació de tots i cada un de nosaltres és molt important.

Targeta de la deixalleria

Els usuaris de la deixalleria poden sol·licitar una targeta, i es pot fer a través cassa.cat/tramits

És important que el sol·licitant sigui el titular del rebut de les escombraries.

Amb aquesta targeta es comptabilitzen les visites que es fan des de cada domicili a la deixalleria i  s'apliquen bonificacions de la taxa d’escombraries :

De 6 a 10 visites /any: 20%

11 o més visites/ any: 30 %

Compostatge casolà

Des de l’Ajuntament s'anima a la ciutadania a participar a la campanya del compostatge casolà a tothom que disposi d’un hort o d’un jardí per a gestionar les restes vegetals amb un compostador. Per això es facilita de forma gratuïta un compostador de 400 litres i l'assessorament de com utilizar-lo. 

I perquè ho fem? Perquè sabem que, a més del benefici directe que proporciona el compostatge casolà (terra vegetal d’alta qualitat que podreu utilitzar en el vostre hort o jardí), també proporciona uns avantatges molt importants per al medi ambient, ja que reduïm la contaminació associada al trasllat dels residus a les plantes de tractament.

Per inscriure-us, cal fer una instància genèrica.

Un cop s’aprovi la sol·licitud i en el moment de formalitzar la inscripció, caldrà que feu efectiva una fiança de 30 euros que us retornarem al cap de dos anys. Un cop formalitzada la inscripció, un equip d’educadors ambientals es posarà en contacte amb vosaltres per instal·lar-vos el compostador i us faran dues sessions d’assessorament.

Per saber-ne més, podeu consultar  aquesta guia

Fer compostatge casolà, gestionant els residus orgànics i fracció vegetal d’un habitatge suposa una reducció de la taxa de residus del 10%, acumulable als descomptes de la deixalleria.

 

Menys és més

És important reciclar tot el que puguem, però, el millor seria no produir aquests residus. Podem contribuir de moltes maneres a minimitzar la producció de residus a casa i tothom pot idear les seves pròpies accions d’acord amb els seus consums. Aquí us deixem algunes recomanacions:

 • Abans de comprar cal preguntar-se: ho necessito?
 • Aneu a comprar amb el cabàs o el carro de la compra i preferiblement productes a granel i eviteu sobretot safates de porexpan i bosses de plàstic.
 • Beveu aigua de l’aixeta. Té totes les garanties sanitàries i un control diari de la seva qualitat. D’aquesta manera evitareu la producció de centenars d’ampolles d’aigua al llarg de l’any.
 • Mireu de comprar els productes amb els embalatges lògics i necessaris per a la seva comercialització amb garanties de seguretat i higiene i, si pot ser, en envasos com més grans millor (eviteu les dosis individuals). Hi ha molts productes que utilitzen embalatges superflus per cridar l’atenció del consumidor, penseu en la quantitat de material que s’utilitza a les caixes de bombons, per exemple.
 • Si existeix el mateix producte en envasos reutilitzables, prioritzeu-los.
 • Podem optar per reparar els productes, no sempre cal comprar-ne de nous. El Consell Comarcal del Gironès ha editat una la Guia Repara que us serà molt pràctica.
 • Si disposeu de jardí, podeu fer-vos el vostre propi compost amb les restes de menjar i poda.
 • Mireu de comprar articles de segona mà i a la vegada donar els que no utilitzeu, per exemple la roba que disposeu en contenidors al carrer o la deixalleria es repara i es torna a posar a la venda per finançar projectes socials o solidaris. També hi ha l'opció d’intercanviar-los o vendre’ls a portals d’internet.
 • Compreu articles recarregables com piles, encenedors, bolígrafs, etc.
 • Hi ha moltes altres coses que podeu fer com evitar els precuinats, abans de comprar menjar parar molta atenció a les dates de caducitat, evitar la impressió de documents si no és necessari, etc.
 • Compreu productes frescos, de proximitat, de temporada i a granel. Evitareu molts residus, ja que evitarem embalatges, i aconseguireu disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle emesos pel transport (de vegades trobem productes a la venda que provenen de l’altra punta del món), i estalviareu l’energia necessària per mantenir els productes a les cambres o per processar-los. 

 

 

Deixalleria

La deixalleria municipal és un equipament gestionat a través del Consell Comarcal del Gironès.

Hi podeu portar tot tipus de residus reciclables com ara olis minerals i vegetals, electrodomèstics, fusta, ferralla, poda, roba, runa, pneumàtics, vidre pla, bombetes i fluorescents, voluminosos, etc. i sobretot altres tipus de residus especials que poden ser molt contaminants si no es gestionen correctament com ara bateries, espais, pintures i dissolvents, radiografies, etc.

CONTACTE

Carrer Pla de l’Estany, s/n.

Telèfon: 972 464 691

Dilluns a divendres de 15 a 19h.

Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 14h.

Els diumenges i festius és tancat.

 

ETS USUARI DE LA DEIXALLERIA? CONSULTA LES VISITES QUE HI HAS FET AQUEST ANY!

El servei de consulta de visites en línia que ofereix el Consell Comarcal del Gironès està temporalment desactivat. Per consultar les visites podeu fer-ho a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament o al Consell Comarcal, que és qui gestiona la deixalleria municipal. El contacte del Consell Comarcal és 972 21 32 62. 

 

LA DEIXALLERIA MÒBIL

És un vehicle destinat a recollir els residus especials d'origen domèstic, és a dir, aquells que per la seva toxicitat o perillositat no convé llençar-los barrejats amb la resta de la brossa ja que comporten un greu impacte ambiental. Aquest servei permet gestionar els residus sense haver de desplaçar-se i complementa el servei de deixalleria fixa.

S'hi poden deixar residus com oli vegetal i mineral, bateries de cotxe, piles, fluorescents, bombetes, esprais, pintures, dissolvents, radiografies, cosmètics, medicaments, petits electrodomèstics, entre d'altres. 

On es troba? L'últim dissabte de mes al carrer del Castell, davant de l'aparcament públic.

Horari: de 9 a 1 del migdia.

 

LA DEIXALLERIA I LES EMPRESES 

Si teniu una empresa i voleu utilitzar la deixalleria podeu donar-vos d’alta gratuïtament com a usuari entregant la sol·licitud i la documentació que es requereix. La podeu presentar a l’Ajuntament o al Consell Comarcal del Gironès.

Podeu consultar el reglament municipal de la deixalleria o el reglament de deixalleries i els preus públics aprovats pel Consell Comarcal del Gironès.

Recollida concertada d'objectes voluminosos

Servei gratuït de recollida a domicili d'objectes voluminosos. 

Cal concertar l'horari de la recollida a través d'una trucada a l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). 

2018 6 residus

Runes i terres

Totes les obres i enderrocs generen residus del tipus de runes i terres. És per això que, d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Cassà sol·licita que per a l’obtenció de llicència d’obres es dipositi una fiança que garanteixi que es gestionaran correctament aquests residus.

L’import de la fiança s’estableix d’acord amb l’ordenança municipal de gestió de runes i terres (BOP núm. 46, de 8/3/2011), article 13.

L’Ajuntament procedeix al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny de 2010, i l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de l’obra.

El certificat acreditatiu de la gestió dels residus, necessari per al retorn de la fiança, l’emet el gestor de residus de la construcció i demolició, i hi ha de constar la identificació de l’obra i la quantitat i tipus de residus lliurats.

En el cas d’obres menors, serà suficient presentar el justificant del destí de les runes i terres generades.

Podeu consultar aquesta normativa al Reial decret 105/2008, el qual regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com el Decret 89/2010, que estableix el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya: el PROGROC.

Residus industrials i comercials

La recollida comercial és gratuïta i es fa porta a porta de forma setmanal. Actualment es recullen les fraccions de paper, cartró, envasos i vidre. Si teniu un comerç i us interessa acollir-vos a aquesta recollida, poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i se us facilitarà gratuïtament els cubells per a la recollida d’aquests residus que haureu de treure plens els dies que us indiquin.

Si teniu una propietat industrial, d’acord amb la legislació vigent, sou els responsables de la gestió correcta dels residus que genereu. Podeu trobar informació útil sobre els transportistes i gestors de residus més adients per als vostres residus a l’Agència Catalana de Residus.També podeu consultar el programa de gestió de residus industrials de Catalunya: el PROGRIC. 

Gestió de l'oli vegetal

Amb l’objectiu d’augmentar i millorar la recollida selectiva de l’oli vegetal (l’oli de cuina), existeixen diferents contenidors per abocar-hi aquest tipus de residus, un dels més contaminants. Per tal de llençar l'oli vegetal cal portar-lo en una ampolla de plàstic tancada. L'oli usat s'utilitza posteriorment per fer biocombustibles.

Tot i aquest sistema, qui prefereixi utilitzar les garrafes d'oli que es van a lliurar a la deixalleria municipal pot fer-ho portant l'oli i abocant-ne el contingut als contenidors de la deixalleria. 

end faq