Projectes de reforç escolar

Cassà de la Selva compta amb dos recursos per tal d'oferir reforç escolar a l'alumnat del municipi i, així, promoure l'estudi i afavorir l'èxit escolar. Un és el Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC), destinat a l'alumnat de primària i de primer cicle d'ESO, i l'altre és l'Espai d'Estudi d'ESO, destinat a l'alumnat de tots els cursos d'ESO.  

Finalment, l'Ajuntament també compte amb el projecte Connecta't que és un servei d'atenció als alumnes d'ESO expulsats dels centres educatius de Cassà de la Selva.

Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC)

El Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC) és un servei municipal de reforç acadèmic, fora de l’horari escolar, per a infants de 6 a 14 anys (primària i primer cicle de secundària) amb dificultats socioeconòmiques. Els principals objectius del CREC són fomentar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar dels infants i adolescents de Cassà de la Selva. El CREC és un servei que treballa en coordinació i en xarxa amb els diversos agents i serveis municipals: centres escolars, Serveis Socials, Ajuntament i famílies dels infants.

Són els mateixos centres educatius del municipi, juntament amb l’Ajuntament i els serveis socials, qui valora els infants que s’han de derivar a aquest servei.

Espai d’Estudi d’ESO

L’Espai d’Estudi d’ESO és un servei de suport a l’estudi i als deures per als alumnes d’ESO de Cassà de la Selva. Els nois i noies que hi participen tenen el suport d’un/a orientador/a que els ajuda a resoldre dubtes i els facilita eines i tècniques d’estudi per tal d’afavorir la seva autonomia.

Més informació dels cursos aquí.

Connecta't

El projecte Connecta't és un servei d'atenció als alumnes d'ESO expulsats dels centres educatius de Cassà de la Selva que imparteixen ESO (Institut de Cassà i La Salle).

Es tracta d'un recurs que té la voluntat d'acollir aquests joves oferint-los un espai on treballar i reflexionar durant els dies que no poden assistir al centre educatiu. Durant la sanció es treballa tant la part acadèmica com la part social i emocional d'aquests alumnes. Amb aquest servei es vol aconseguir que la mesura correctora tingui més èxit i sigui més profitosa per a tot l'alumnat i, paral·lelament, aconseguir no desvincular acadèmicament i emocionalment l'alumne del centre educatiu i dels seus estudis. Igualment, també es vol oferir un suport a totes aquelles famílies que no es poden fer càrrec dels seus fills/es adolescents mentre estan expulsats dels centres educatius per motius socials, personals o laborals.

end faq