Empresa

En aquest apartat es pot accedir a totes les activitats econòmiques que hi ha a la població segons el sector d’activitat al qual pertanyin. A Cassà, destaca com a sector d’activitat, molt vinculat al territori i a la tradició de la població, la indústria surera. Si bé en els darrers temps ha anat perdent pes específic en el conjunt de l’economia cassanenca, cal destacar-lo per la identitat i especificitat d’un producte com el suro.

Directori d'empreses de Cassà

 

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Cercador de Polígons d’Activitat Econòmica de la demarcació de Girona

Anàlisi dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Cassà de la Selva. Desembre 2021

end faq