Recursos pedagògics

El Catàleg de Recursos Pedagògics és un recull d’activitats formatives que es poden dur a terme al municipi de Cassà de la Selva i al seu entorn més proper.

Aquest document està adreçat als centres educatius de Cassà de la Selva i és una eina creada amb la voluntat de facilitar-los la feina a l’hora de programar les sortides ludicoformatives del curs escolar.

De la mateixa manera, la guia pretén que els infants i joves cassanencs coneguin el potencial del seu municipi i refermin la seva consciència de poble. És per això que inclou propostes de diverses àrees i serveis de l’Ajuntament, d’entitats i d’empreses col·laboradores que s’impliquen per fer que la nostra població sigui més educadora.