Convenis amb el departament d'educació

Des de l’Ajuntament Cassà de la Selva es col·labora amb el Departament d’Educació de la Generalitat per tal de poder desenvolupar diversos projectes d’àmbit escolar que ofereixen oportunitats educatives diverses a l’alumnat dels centres educatius del municipi.

Servei comunitari

El servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Per fer-ho, el Departament d’Educació demana col·laboració a les entitats municipals i als ajuntaments. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva posem a disposició de l’alumnat d’ESO de diverses propostes de servei comunitari.

Projecte Singular

El Projecte Singular, adreçat a l’alumnat de segon cicle d’ESO amb dificultats d'integració a l'aula ordinària, se centra en experiències educatives compartides en què l’alumnat dedica unes hores fora del centre a realitzar sessions formatives vinculades amb món laboral. Tenen com a finalitat ajudar a l'obtenció del graduat d'ESO.

El Projecte Singular és un programa que comporta una organització curricular diferent i activitats d’aplicació pràctica fora del centre escolar, que es gestionen a partir de convenis establerts entre el Departament d’Educació i els ajuntaments, ens locals i institucions.

En el cas de Cassà de la Selva, l’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació a través del qual es desenvolupa el Projecte Singular-Escola Oberta, actualment en curs a l’INS Cassà.

end faq